Jak przygotować się do laryngektomii?

Zabieg całkowitej laryngektomii oznacza zmiany w życiu codziennym, jednak nie wyklucza szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. W niniejszym artykule opisano, w jaki sposób można przygotować się do zabiegu laryngektomii, o czym pomyśleć przed zabiegiem i po nim.

Image

Radzenie sobie z niepomyślnymi informacjami

Każdy inaczej reaguje po pierwszych informacjach, że konieczna jest całkowita laryngektomia. Przejście zabiegu całkowitej laryngektomii może być przytłaczającym doświadczeniem, ale nie należy czuć się osamotnionym. Ponad 100 000 osób na całym świecie przeszło ten sam zabieg. Można odczuwać niepokój, strach czy rezygnację — każdy reaguje inaczej. Zazwyczaj po podjęciu decyzji o konieczności wykonania całkowitej laryngektomii, zabieg zostaje przeprowadzony w ciągu kilku tygodni.

Rozmowa z rodziną i przyjaciółmi ułatwi poradzenie sobie z tą sytuacją. Pomocna może być również rozmowa z kimś spoza bezpośredniego otoczenia, na przykład lekarzem lub logopedą.

Czym jest całkowita laryngektomia?

Celem całkowitej laryngektomii jest pełne usunięcie nowotworu. Obejmuje ono wycięcie krtani. Po zabiegu całkowitej laryngektomii oddychanie odbywa się przez otwór w szyi, nazywany tracheostomą (lub stomą), a nie przez nos i usta.

Przed laryngektomią

Przed zabiegiem zazwyczaj odbywa się spotkanie z zespołem multidyscyplinarnym, w skład którego mogą wchodzić:

lekarz laryngolog,
radioterapeuta,
logopeda,
foniatra,
psycholog,
specjalistyczna pielęgniarka.


Lekarz wyjaśni przebieg zabiegu. Ważne jest zrozumienie, z czym on się wiąże i jaki będzie miał wpływ w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Ewentualne wątpliwości czy obawy można omówić z zespołem multidyscyplinarnym. Przed spotkaniem przydatne może okazać się wcześniejsze przygotowanie pytań. Pomocny będzie też udział w spotkaniu członka rodziny lub przyjaciela, który pomoże w zadawaniu pytań lub zapisywaniu odpowiedzi.

Pytania, które warto zadać przed laryngektomią:

  • Jakie są spodziewane działania niepożądane, ryzyko i korzyści wynikające z zabiegu?
  • W jaki sposób radzić sobie z działaniami niepożądanymi?
  • W jaki sposób można mówić po zabiegu?
  • Jakie są szanse normalnego spożywania posiłków?
  • Jak przygotować się do zabiegu?
  • Jak długo trwa pobyt w szpitalu po zabiegu?
  • Jak zabieg wpłynie na pracę i codzienną aktywność?
  • Jak częste i przez jaki czas konieczne będą wizyty kontrolne?

Pomocne i pouczające może być spotkanie z innymi osobami, które przeszły całkowitą laryngektomię. Podzielą się one swoimi doświadczeniami i udzielą wsparcia. W wielu przypadkach, za pośrednictwem szpitala, można poprosić o spotkanie z osobami, które przeszły zabieg całkowitej larygektomii. O informacje i porady można również zwrócić się do lokalnej grupy wsparcia.

Historia Tore’go

Wszystko zaczęło się od niewielkiego zgrubienia na szyi. Tydzień po otrzymaniu diagnozy nowotworu, Tore przeszedł całkowitą laryngektomię. Po powrocie do domu, po operacji Tore bardzo chciał ponownie mówić i wrócić do pracy. Osiągnął oba te cele i przepracował kolejne 16 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Życie każdej osoby po laryngektomii jest inne, to jeden z przykładów.

Historia Tore'go

Po laryngektomii

Po zabiegu laryngektomii będziesz mieć założonych kilka drenów i opatrunków. Prawdopodobnie przez dłuższy czas będziesz odczuwać osłabienie lub zmęczenie. Przez pierwszych kilka dni szyja może być opuchnięta i możesz odczuwać ból oraz dyskomfort. Lekarze i pielęgniarki pomogą opanować ból i zapewnią bezpieczne oddychanie.

Podczas pobytu na oddziale i przed wypisaniem do domu, personel szpitalny omówi z Tobą, czego możesz się spodziewać po powrocie do domu i jak dbać o stomę. Może się okazać, że przez kilka pierwszych miesięcy płuca będą produkować więcej śluzu i opieka nad stomą może wydawać się zniechęcająca, ale z czasem stanie się łatwiejsza. Dbanie o stomę i ustalony porządek dnia mogą odgrywać istotną rolę w utrzymaniu czystości stomy i usuwaniu śluzu.

Słownik

Krtań — część układu oddechowego zawierająca struny głosowe, umożliwiające wydawanie dźwięku.


Zespół multidyscyplinarny — zespół złożony ze specjalistów z jednej lub więcej dziedzin klinicznych, wspólnie podejmujący decyzje dotyczące zalecanego leczenia.


Logopeda — zapewnia leczenie, wsparcie i opiekę nad osobami mającymi trudności z komunikowaniem się lub jedzeniem, piciem i połykaniem.

Stoma (tracheostoma) — otwór wykonany w skórze z przodu szyi, umożliwiający oddychanie. Otwór znajduje się u podstawy szyi. Przez niego powietrze zarówno dostaje się do tchawicy i płuc, jak i wydostaje się z nich.


Całkowita laryngektomia — zabieg polegający na usunięciu krtani i oddzieleniu dróg oddechowych od jamy ustnej, nosa i przełyku.

Udostępnij