Nasz cel i wartości

Naszą pasją jest ułatwianie życia osobom żyjącym z tracheostomą poprzez zapewnienie spersonalizowanej opieki i innowacyjnych rozwiązań.

Nasze wartości

Nasze wartości wyznaczają standardy podejmowanych działań. ​Stanowią one istotę naszej kultury.

„Nasze wartości reprezentują zobowiązania wobec wszystkich interesariuszy. Żyjąc zgodnie z naszymi wartościami, pokazujemy, że dbamy o klientów i siebie nawzajem. Dzięki temu możemy z dumą służyć naszym klientom każdego dnia”.

– Caroline Vagner Rosenstand, President

Słuchamy

W Atos Medical jesteśmy otwarci i ciekawi. Podejmujemy aktywne działania, aby uczyć się od siebie nawzajem i od naszych klientów. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę do stawiania sobie wyzwań, dzięki czemu możemy nieustannie się doskonalić.​

Inspirujemy

W Atos Medical pracujemy z pasją i zaangażowaniem. Mamy ambitne cele i wyznaczamy sobie najwyższe standardy. Pragniemy przedstawić przekonujący obraz przyszłości, który motywuje innych do działania.​

Koncentrujemy się

W Atos Medical skupiamy się na obszarach, w których możemy dostarczać największe korzyści. Nasze wybory są jasne i przejrzyste, a także pomagają nam realizować ambicje.

Angażujemy się

W Atos Medical kontaktujemy się z naszymi interesariuszami i angażujemy ich w podejmowane działania. Każdego dnia wspieramy i umacniamy naszych klientów oraz siebie nawzajem. Podstawą wszystkiego, co robimy, są szacunek i uczciwość.​

Udostępnij