Menu

Kodeks postępowania

Oddajemy głos naszym wspólnym wartościom: postępowaniu zgodnie z zasadami

Nasz kodeks postępowania stanowi fundament, na którym oparte są nasze standardy etycznego i odpowiedzialnego postępowania. To drogowskaz w naszych codziennych działaniach. Cała nasza kadra zarządzająca, wszyscy pracownicy oraz osoby podejmujące działania w naszym imieniu są zobowiązane do przestrzegania postanowień tego kodeksu, jak również obowiązującego prawa.

Pobierz Kodeks postępowania (po angielsku)

Skupiamy się zawsze na potrzebach naszych użytkowników
Dbamy o naszych pracowników
Zachowujemy szacunek, uczciwość i przejrzystość
Chronimy zasoby i informacje
Chronimy środowisko

POBIERZ PLIK

Udostępnij