Kodeks postępowania

Oddajemy głos naszym wspólnym wartościom: postępowaniu zgodnie z zasadami

Jako część Coloplast, Atos Medical przestrzega tego samego kodeksu postępowania: Coloplast BEST (Business Ethics Standard). Coloplast BEST określa zobowiązanie do odpowiedzialnych praktyk biznesowych i informuje o naszym podejściu do uczciwego działania. Ma on zastosowanie do wszystkich pracowników Coloplast, we wszystkich spółkach zależnych, gdziekolwiek jesteśmy na całym świecie i na wszystkich poziomach naszej organizacji, w tym naszego zarządu i pracowników kontraktowych.

Pobierz Kodeks postępowania

Udostępnij