Lepszy sposób oddychania

Przed operacją górne drogi oddechowe ciężko pracują, aby ogrzać i nawilżyć powietrze, którym oddychasz. Po tracheotomii HME może Ci w tym pomóc. HME umieszcza się na szczycie rurki tracheostomijnej, aby przez niego oddychać.

HME dba o powietrze, którym oddychasz, dostarczając ciepło i wilgoć do płuc. W rezultacie HME kompensuje utraconą funkcję górnych dróg oddechowych.

Freevent XtraCare / Freevent DualCare / TrachPhone / Freevent Dressing Softfoam / Tracoe Purofoam / Freevent Neckband / Tracoe Twist / Tracoe Twist Plus

Przewidziane zastosowanie wyrobu:Urządzenie Freevent XtraCare jest wymiennikiem ciepła i wilgoci połączonym z filtrem elektrostatycznym (HMEF). Urządzenie HME zostało zaimpregnowane solą higroskopijną i uzdatnia wdychane powietrze. Filtr elektrostatyczny ogranicza wdychanie przez tracheostomę cząstek, takich jak wirusy, bakterie, pyłki i inne cząstki stałe. Filtr elektrostatyczny zapewnia skuteczne filtrowanie małych cząstek unoszących się w powietrzu, np. bakterii, wirusów, kurzu i pyłku, niezależnie od kierunku przepływu powietrza przez urządzenie.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Urządzenie Freevent DualCare stanowi połączenie zastawki umożliwiającej mówienie i wymiennika ciepła i wilgoci (ang. Heat and Moisture Exchanger, HME) i jest przeznaczone dla pacjentów oddychających spontanicznie z użyciem rurki tracheostomijnej z opróżnionym mankietem lub rurki trncheostomijnej bez mankietu. W trybie HME urządzenie uzdatnia wdychane powietrze, zatrzymując ciepło i wilgoć z wydychanego powietrza. Po przekręceniu wieczka zastawki umożliwiającej mówienie w tryb mówienia następuje przekierowanie powietrza w celu mówienia. Całe urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta, a część HME jest jednorazowa.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: TrachPhone ogrzewa i nawilża wdychane powietrze oraz częściowo przywraca opór oddechowy. Można je zatkać palcem, aby ułatwić mówienie. Po zwolnieniu zastawka otworzy się automatycznie. Urządzenie TrachPhone jest podłączone do rurki ISO 15. Zintegrowany port do odsysania umożliwia w razie potrzeby oczyszczenie rurki tracheostomijnej ze śluzu. Przewód tlenowy można podłączył za pomocą końcówki do podawania tlenu znajdującej się w urządzeniu TrachPhone. Dla pacjentów oddychających spontanicznie przez rurkę dotchawiczą lub tracheostomijną przebywających szpitalu albo w domu.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Freevent Dressing Softfoam opatrunki Freevent są jałowymi opatrunkami jednorazowego użytku, które pochłaniają wydzielinę i zapewniają ochronę skóry wokół rurki tracheostomijnej u pacjentów z tracheostomą.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Tracoe Purofoam Podkładka do rurek tracheostomijnych TRACOE purofoam ma na celu pomóc w ochronie otaczającej skóry i środowiska rany wokół tracheostomii. Ma następujące główne zadania: • wchłania wydzieliny z tracheostomii • działa jako bariera mechaniczna pomiędzy skórą a kołnierzem rurki tracheostomijnej • zapewnia wodoodporną, ale oddychającą (paroprzepuszczalną) barierę, która również pomaga w zapobieganiu zewnętrznemu skażeniu bakteryjnemu.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Opaska na szyję FREEVENT służy do utrzymywania rurki tracheostomijnej lub krótkiej rurki tracheostomijnej w odpowiednim położeniu. Jest to jednorazowe urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Tracoe Twist / Tracoe Twist Plus: Ten wyrób medyczny jest rurką tracheostomijną.

Podmiot odpowiedzialny: Atos Medical Poland Sp. z o.o.
Producent: Atos Medical AB / TRACOE medical GmbH

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Udostępnij