Nowy sposób oddychania

Image

Rurka tracheostomijna jest niezbędna do utrzymywania otwartej tracheostomii, aby ułatwić oddychanie. Istnieje wiele różnych rurek, które różnią się rozmiarem, materiałem, czy mają mankiet (balon), czy inne cechy. Niektóre rurki można nawet dostosować do określonych potrzeb.
Zespół medyczny pomoże ustalić, jaki typ rurki tracheostomijnej jest najlepszy dla pacjenta. Większość rurek tracheostomijnych jest podwójna – składa się z rurki wewnętrznej i zewnętrznej. Nazywa się je również kaniulami. Zewnętrzna kaniula zwykle pozostaje na miejscu przez dłuższy czas, a wewnętrzną kaniulę można wyjąć w celu wyczyszczenia.
Rurki tracheostomijne są dostępne w dwóch podstawowych typach: z mankietem lub bez mankietu.

Rurki tracheostomijne z mankietem

Mankiet jest jak balon, który przylega do wewnętrznych ścian tchawicy. Gdy mankiet jest napompowany, może zmniejszyć ryzyko przedostania się wydzieliny do dolnej części dróg oddechowych i/lub utworzyć uszczelnienie, jeśli konieczne jest użycie respiratora. Mankiet jest zwykle napełniany zaraz po zabiegu chirurgicznym, aby zapobiec przedostawaniu się krwi i/lub wydzielin pooperacyjnych do płuc. Po ustabilizowaniu się, zespół medyczny określi, kiedy należy rozpocząć opróżnianie mankietu lub ewentualną zmianę na rurkę tracheostomijną bez mankietu, jeśli jest to wskazane.

Rurki tracheostomijne bez mankietu (bez balona)

Kiedy możesz samodzielnie oddychać i nie masz żadnych problemów z połykaniem lub kontrolowaniem wydzieliny, zwykle możesz mieć rurkę tracheostomijną bez mankietu. Jeśli masz rurkę tracheostomijną bez mankietu, będziesz oddychać przez rurkę. Powietrze może również przepływać wokół rurki aż do górnych dróg oddechowych, co pozwala na poprawę mowy.

Rurki tracheostomijne z fenestracją

Rurki tracheostomijne z fenestracją to rurki, na których powierzchni znajdują się otwory, aby umożliwić bardziej efektywny przepływ powietrza w górę do strun głosowych. Może to pozwolić na uzyskanie mocniejszego głosu.

W wyniku tracheotomii powstaje nowy sposób oddychania, w którym oddychanie przez usta i nos jest albo zmniejszone, albo całkowicie ominięte. Oznacza to, że wdychane powietrze nie może już być podgrzewane, nawilżane i/lub filtrowane, a także może to mieć wpływ na zmysł węchu. Może to spowodować większy kaszel, produkcję śluzu i większe ryzyko infekcji. Ponieważ ilość wydychanego powietrza przepływającego w górę przez struny głosowe jest zatrzymywana lub zmniejszana, wpływa to również na Twój głos. Rodzaj posiadanej rurki będzie decydował o tym, jak duży będzie miało to wpływ.

Freevent XtraCare / Freevent DualCare

Przewidziane zastosowanie wyrobu:Urządzenie Freevent XtraCare jest wymiennikiem ciepła i wilgoci połączonym z filtrem elektrostatycznym (HMEF). Urządzenie HME zostało zaimpregnowane solą higroskopijną i uzdatnia wdychane powietrze. Filtr elektrostatyczny ogranicza wdychanie przez tracheostomę cząstek, takich jak wirusy, bakterie, pyłki i inne cząstki stałe. Filtr elektrostatyczny zapewnia skuteczne filtrowanie małych cząstek unoszących się w powietrzu, np. bakterii, wirusów, kurzu i pyłku, niezależnie od kierunku przepływu powietrza przez urządzenie.

Przewidziane zastosowanie wyrobu: Urządzenie Freevent DualCare stanowi połączenie zastawki umożliwiającej mówienie i wymiennika ciepła i wilgoci (ang. Heat and Moisture Exchanger, HME) i jest przeznaczone dla pacjentów oddychających spontanicznie z użyciem rurki tracheostomijnej z opróżnionym mankietem lub rurki trncheostomijnej bez mankietu. W trybie HME urządzenie uzdatnia wdychane powietrze, zatrzymując ciepło i wilgoć z wydychanego powietrza. Po przekręceniu wieczka zastawki umożliwiającej mówienie w tryb mówienia następuje przekierowanie powietrza w celu mówienia. Całe urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta, a część HME jest jednorazowa.

Podmiot odpowiedzialny: Coloplast Sp. z o.o.
Producent: Atos Medical AB

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Udostępnij