Menu

Mówienie z użyciem laryngofonu

„Sztuczna krtań” (zewnętrzny generator drgań akustycznych) jest jedną z trzech różnych metod rehabilitacji głosu po laryngektomii. Niektórzy korzystają z niej jako z jedynej metody mówienia, a inni jako z metody zapasowej w sytuacjach, gdy mówienie z użyciem protezy głosowej jest niemożliwe.

Należy zauważyć, że głos generowany przez „sztuczną krtań” ma metaliczny, czasami „robotyczny” dźwięk, który może być do pewnego stopnia modulowany.

Czym jest laryngofon?

Laryngofon to przenośne urządzenie zewnętrzne, które generuje drgania po przyłożeniu do skóry szyi lub twarzy.

Urządzenie wydaje specyficzny rodzaj głosu, ale po odpowiednim przeszkoleniu i zapamiętaniu kilku ważnych wskazówek znajdziesz sposób, aby z niego korzystać, gdy będzie to konieczne.

Jak działa laryngofon?

Drgania wytwarzane przez „sztuczną krtań” są przekształcane przez język i wargi w zrozumiałą mowę.

Zalety larygofonu

  • Metoda niechirurgiczna
  • Mowa relatywnie szybka i łatwa do opanowania

Wyzwania przy stosowaniu laryngofonu

  • Wymagane ładowanie do korzystania z urządzenia
  • Wymaga korzystania z ręki
  • Wymagane szkolenie i praktyka

Rady dotyczące laryngofonu

Z filmu dowiesz się jak brzmi mowa wytworzona za pomocą laryngofonu

Mowa z laryngofonem

Udostępnij