Menu

Jak korzystać z zatyczki Provox Plug

 • Upewnij się, że korzystasz z zatyczki właściwego typu i o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do typu protezy głosowej.
 • Przez 20 sekund myj ręce ciepłą wodą z mydłem z uwzględnieniem przestrzeni między palcami i obu stron dłoni.
 • Jeśli masz trudności z włożeniem zatyczki Provox Plug, poproś kogoś o pomoc. W razie potrzeby osoba ta powinna stosować zabezpieczenia, na przykład maseczkę, ponieważ włożenie zatyczki może wywołać kaszel.

Umyj zatyczkę ciepłą wodą z mydłem i wypłucz czystą wodą.
Umieść zatyczkę z tyłu szczoteczki Provox Brush.
Włożenie zatyczki wymaga zastosowania pewnej siły.
Umieść zatyczkę na środku protezy głosowej.
Zabezpiecz zatyczkę, przyklejając ją do szyi.
Po zakończeniu jedzenia/picia możesz ostrożnie wyjąć zatyczkę, delikatnie pociągając za pasek.
Aby po włożeniu zatyczki nadal używać urządzenia HME, można przepchnąć ją przez środek plastra Provox Adhesive. Następnie ostrożnie włóż i wyjmij urządzenie HME.

Jak korzystać z zatyczki Provox Plug

Wskazówki

 • Włożenie zatyczki Provox Plug wymaga zastosowania pewnej siły, co może wywołać kaszel. Na wszelkim wypadek warto mieć pod ręką chusteczki.
 • Należy przykleić pasek zatyczki do szyi przy użyciu delikatnego plastra.
 • Po zakończeniu jedzenia/picia można ostrożnie wyjąć zatyczkę, delikatnie pociągając za pasek, aby ponownie mówić.
 • W przypadku problemów z włożeniem zatyczki Provox Plug należy poprosić kogoś o pomoc i pozostawić zatyczkę na miejscu do wizyty lekarskiej.
 • Aby po włożeniu zatyczki nadal używać urządzenia HME, można przepchnąć pasek zatyczki przez środek plastra Provox Adhesice. Następnie należy ostrożnie włożyć i wyjąć urządzenie HME, nie ruszając zatyczką.
 • Plaster Provox Adhesive można również umieścić na górze paska zatyczki. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania urządzenia HME i zdejmowania plastra Provox Adhesive, aby nie pociągnąć za pasek zatyczki, przez co mogłaby wypaść.
 • Pasek zatyczki można umieścić po prawej lub lewej stronie, aby ułatwić czyszczenie stomy z włożoną zatyczką.
 • Włożenie zatyczki uniemożliwia mówienie za pomocą protezy głosowej. W tym czasie można rozważyć użycie „sztucznej krtani”, na przykład Provox TruTone Emote lub Provox SolaTone Plus. Poproś lekarza o poradę.
 • Zatyczkę Provox Plug należy przechowywać w czystym pojemniku.

Należy czyścić ją przed każdym włożeniem i po wyjęciu. Zatyczkę Provox Plug należy myć ciepłą wodą z mydłem (min. 50°C i 2 krople płynu do mycia naczyń na 250 ml). Zatyczkę należy dezynfekować co najmniej raz dziennie. Użyj jednej z tych metod:

 • w etanolu o stężeniu 70% przez 10 minut,
 • w alkoholu izopropylowym o stężeniu 70% przez 10 minut,
 • w nadtlenku wodoru o stężeniu 3% przez 60 minut.

Provox Plug

Przewidziane zastosowanie wyrobu:Zatyczka Provox Vega Plug służy do uszczelniania wewnętrznego światła protezy głosowej Provox Vega i tym samym zatrzymania przecieku przez protezę głosową zarówno powietrza, jak i płynów.

Podmiot odpowiedzialny: Coloplast Sp. z o.o.
Producent: Atos Medical AB

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Udostępnij