Zasady etyki i zgodności

Firma Atos Medical oferuje rozwiązania i technologie dla osób, którzy oddychają przez stomę, oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz dogłębnym zrozumieniu potrzeb użytkowników naszych produktów. Działamy zawsze zgodnie z naszymi wartościami: słuchamy – koncentrujemy się – angażujemy się – inspirujemy.

Nasze wartości

Pragniemy utrzymywać relacje z naszymi interesariuszami, angażować ich w nasze działania, a także wspierać i pomagać użytkownikom końcowym naszych produktów. Bez względu na to z kim wchodzimy w interakcje – z naszymi użytkownikami, współpracownikami, pracownikami ochrony zdrowia czy partnerami biznesowymi – szacunek i uczciwość są podstawą wszystkich naszych działań.

Oddajemy głos naszym wspólnym wartościom: postępowaniu zgodnie z zasadami

Nasz kodeks postępowania stanowi fundament, na którym oparte są nasze standardy etycznego i odpowiedzialnego postępowania. To drogowskaz w naszych codziennych działaniach i cała nasza kadra zarządzająca, wszyscy pracownicy oraz osoby podejmujące działania w naszym imieniu, są zobowiązane do przestrzegania postanowień tego kodeksu, jak również obowiązującego prawa.

Powiedz o tym głośno!

W firmie Atos Medical bardzo poważnie traktujemy wszelkie naruszenia naszego Kodeksu Postępowania. Zachęcamy wszystkich do mówienia o tym głośno i wymagamy od naszej kadry kierowniczej prowadzenia otwartego dialogu z pracownikami, na temat zasad etyki i udzielania czytelnych wytycznych w kwestiach rodzących wątpliwości.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące zasad etyki i compliance powiedz o tym głośno. Udaj się do swojego przełożonego lub do pracownika ds. compliance. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymywanie naszej dobrej reputacji i naszych wysokich standardów etycznych. Nasi pracownicy i interesariusze mogą również korzystać z naszej infolinii Speak Up.

Kontakt z działem ds. compliance:
Email: compliance@atosmedical.com
Tel.: +46 415 169 72

SKORZYSTAJ Z INFOLINII SPEAK UP!

Udostępnij