Szukaj
Proteza głosowa

Mówienie z użyciem protezy głosowej zapewnia najbardziej naturalnie brzmiący i najłatwiejszy do zrozumienia głos. Dowiedz się więcej, czym jest proteza głosowa i co należy wziąć pod uwagę, stając się użytkownikiem takiej protezy.

Jak to działa?

Proteza głosowa to wyrób z tworzywa sztucznego wykonany zwykle z silikonu klasy medycznej. Zostanie umieszczona między przełykiem a tchawicą podczas zabiegu całkowitej laryngektomii albo w przetoce wtórnej.

Proteza głosowa ma dwa kołnierze, które utrzymują ją na miejscu — jeden od strony przełyku, a drugi od strony tchawicy. Między tymi kołnierzami znajduje się mniejsza rurka z zastawką jednokierunkową. Ta zastawka otwiera się podczas mówienia, a zamyka w trakcie oddychania i jedzenia, aby nie dopuścić do wpadania ciał obcych do tchawicy (np. śliny, jedzenia lub napojów).

Gdy zamkniesz stomę, wydychane powietrze zostanie przekierowane przez protezę głosową do przełyku. Podczas przepływu powietrza przez przełyk tkanka będzie drgać i generowany będzie dźwięk. Taki sposób mówienia jest nazywany mową tchawiczo-przełykową (mowa TE).

Obecnie mowa tchawiczo-przełykowa jest uważana za najbardziej skuteczną metodę, która pozwala na ponowne mówienie po całkowitej laryngektomii.

Różne typy protez głosowych Provox

System Provox oferuje kompletny asortyment standardowych protez głosowych oraz akcesoriów zapewniających użytkownikowi dobrą jakość głosu, niewielki wysiłek przy mówieniu, łatwą konserwację urządzenia i komfort noszenia.

 

Provox Vega

Provox Vega jest standardowym urządzeniem, które najprawdopodobniej będzie Twoją pierwszą protezą głosową. W badaniach klinicznych wykazano, że to urządzenie jest trwalsze i zapewnia najlepszą jakość głosu, wymaga najmniejszego wysiłku podczas mówienia, a jego czyszczenie jest najłatwiejsze.

Większość użytkowników wskazała protezę Provox Vega jako preferowaną protezę głosową w porównaniu z innymi urządzeniami tego typu.

 

Dostępnych jest także kilka specjalnych protez głosowych oraz akcesoriów.