Szukaj
Mówienie z użyciem „sztucznej krtani”

„Sztuczna krtań” (zewnętrzny generator drgań akustycznych) jest jedną z trzech różnych metod rehabilitacji głosu po laryngektomii. Niektóre osoby korzystają z niej jako z jedynej metody mówienia, a inne jako z metody zapasowej w sytuacjach, gdy mówienie z użyciem protezy głosowej jest niemożliwe.

W celu stosowania tej metody konieczne jest przenośne urządzenie zewnętrzne, które generuje drgania po przyłożeniu do skóry szyi lub twarzy. Drgania wytwarzane przez „sztuczną krtań” są następnie kształtowane przez język i wargi, a później przekształcane w zrozumiałą mowę.

Należy zauważyć, że głos generowany przez „sztuczną krtań” ma metaliczny, czasami „robotyczny” dźwięk, który może być do pewnego stopnia modulowany.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat „sztucznej krtani”, skontaktuj się z działem obsługi klienta
Lub ze swoim lekarzem