Szukaj

Laryngectomy

bool(false)

Wymiennik HME zapewniający lepszy sen i dobre samopoczucie w ciągu dnia

bool(false)

Wymiennik HME zapewniający łatwiejsze oddychanie. Do stosowania na dzień podczas aktywności fizycznej.

bool(false)

Wymiennik HME zapewniający lepsze nawilżanie powietrza. Przeznaczony do zwykłego, codziennego użytku

bool(false)

Umożliwia mówienie bez użycia rąk

bool(false)

Ogranicza ruchy stomii i poprawia jakość głosu podczas mówienia bez użycia rąk

bool(false)

Nie tylko wymiennik HME, ale również skuteczny filtr chroniący przed bakteriami, wirusami i pyłem

bool(false)

Plaster do stomii głębokiej i skóry wrażliwej

bool(false)

Plaster do stosowania na dzień, jeśli pojawia się uczulenie lub podrażnienie skóry

bool(false)

Zapewnia doskonałe uszczelnienie wokół stomii oraz jej stabilizację podczas mówienia

bool(false)

Zapewnia dobre uszczelnienie wokół stomii

bool(false)

Plaster do stosowania podczas mowy przełykowej

bool(false)

Do mówienia z zamykaniem stomii palcem lub mówienia bez użycia rąk

bool(false)

Proteza głosowa zapewniająca dobrą jakość głosu, niewielki wysiłek podczas mówienia, łatwość czyszczenia oraz komfort użytkowania

bool(false)

Pierwsza proteza głosowa zakładana od strony przełyku

bool(false)

Proteza głosowa dla pacjentów z problemem zbyt szybkiego przeciekania przez protezę

bool(false)

Łączy zalety protezy Provox Vega z rozwiązaniem zmniejszającym przecieki wokół protezy

bool(false)

Chusteczki zapewniające utworzenie warstwy ochronnej na skórze

bool(false)

Chusteczki ze środkiem zwiększającym przyczepność urządzeń i plastra do skóry

bool(false)

Chusteczki pomagające w usuwaniu plastrów

bool(false)

Klej zwiększający przyczepność plastra do skóry

bool(false)

Osłona zapewniająca ochronę stomii przed wodą

bool(false)

Gruszka do przepłukiwania protezy po czyszczeniu szczoteczką

bool(false)

Szczoteczka do czyszczenia protezy głosowej

bool(false)

Chusteczki do oczyszczania skóry przed nałożeniem plastra

bool(false)

Rurka do wspomagania stomy mającej tendencję do kurczenia się

bool(false)

Rurka do wspomagania tracheostomy mającej tendencję do kurczenia się

bool(false)

Nasadka umożliwiająca używanie wymienników Provox FreeHands również podczas snu

bool(false)

Enables use of a Provox HME Cassette to any tracheostomy tube

bool(false)

Umożliwia mocowanie wymiennika HME do plastra Provox

bool(false)

Zestaw LaryButton Sizer Kit zawiera sterylizowalne rurki wielokrotnego użytku do indywidualnego dopasowania

bool(false)

Klipsy Provox LaryClip są alternatywnym rozwiązaniem do opaski Provox TubeHolder

bool(false)

Zestaw zawiera sterylizowalne rurki wielokrotnego użytku do indywidualnego dopasowania

bool(false)

Opaska przeznaczona dla użytkowników o wrażliwej skórze wokół stomii.

bool(false)

Szczoteczka przeznaczona do czyszczenia rurek Provox LaryTube i Provox LaryButton.

bool(false)

Jednorazowy zestaw chirurgiczny do pierwotnej i wtórnej implantacji protezy głosowej Provox Vega

bool(false)

Rozwiązanie pozwalające zmniejszyć przecieki wokół protezy

bool(false)

Urządzenie do tymczasowego zablokowania przecieku przez protezę głosową

bool(false)

Miara do przybliżonego określenia długości przetoki tchawiczo-przełykowej

bool(false)

Do rozszerzania lub tymczasowego zamykania przetoki tchawiczo-przełykowej

bool(false)

Narzędzie przeznaczone do nacinania małych okienek w rurce Provox LaryTube

bool(false)

Prowadnik do zakładania wszystkich wszczepialnych protez Provox od strony stomy